ИНФОРМАЦИЯ за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите

Информацията за разпределението на средствата по училища и обслужващи звена и по компоненти на формулите са утвърдени със заповед № РД 09-241/24.02.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката. Средствата са разпределени в две групи – средства по формула и добавки над тези средства, а в тях на средства по компоненти – основна компонента по ЕРС, както и на различните добавки, които се полагат за всяко училище.

Дата на добавянеИзтегляния
18.08.2011135 Изтегли