ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците в делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г., съгласно информационната система на МОМН „Админ М“

Информацията се отнася за броя на децата и учениците, за които са планирани средства за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за 2011 г. по видове единни разходни стандарти и по общини, съгласно информационната система на Министерството на образованието, младежта и науката „Админ М“

Дата на добавянеИзтегляния
02.02.201181 Изтегли