СПРАВКА за корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г.

Справката е утвърдена от Министъра на образованието, младежта и науката и отразява корекцията на средствата по формула в резултат на промяната в броя на учениците за учебната 2010/2011 г.
Справката е разделена по дейности, съгласно Единната бюджетна класификация – Класификация на разходите по функции, групи и дейности.

Дата на добавянеИзтегляния
10.01.201129 Изтегли