ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г.

Справката дава в един систематизиран вид информация за броя на децата и учениците за учебната 2010/2011 година и размера на средствата по общини за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І – ІV клас. Тя е съставена в изпълнение на ПМС № 308 от 20.12.2010 г. за осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас.

Дата на добавянеИзтегляния
10.01.201137 Изтегли