РЕШЕНИЕ № 715 от 1 октомври 2010 година за разпределение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2011 г.

С Решението се утвърждава за 2011 г. разделение на финансираните чрез бюджетите на общините дейности на местни и делегирани от държавата дейности при организирането и предоставянето на публични услуги, съгласно приложение № 1.
Определят се също така единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности за функциите „Образование”, „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” и „Икономически дейности и услуги” чрез бюджетите на общините за 2011 г., съгласно приложение № 5.

Дата на добавянеИзтегляния
10.01.201155 Изтегли