ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 на МС от 7.09.2010 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за учениците от I клас в държавните и общинските училища

Съгласно Постановлението на държавните и общинските училища се предоставят допълнителни средства за обхванатите ученици от I клас в целодневната организация на учебния ден в размер 427 лв. за едно дете за бюджетната година, в това число за поевтиняване на обедното хранене. Директорите на държавните и общинските училища осигуряват целодневна организация на учебния ден за учениците от І клас в съответствие с чл. 95, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
23.12.201026 Изтегли