КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Критериите и показателите за оценяване качеството на професионалното образование са утвърдени със Заповед № РД 09-1138/14.07.2009 г.

Дата на добавянеИзтегляния
14.12.2010197 Изтегли