ЗАПОВЕД № РД 09-1160/13.09.2010 за определяне на дати за провеждане на ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА И СПЕЦИАЛНОСТТА за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2010/2011 година

С тази заповед се определят дати за провеждане на държавните изпити по теория напрофесията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2010/2011 година. Отнася се за лица, придобили право да положат тези изпити.

Дата на добавянеИзтегляния
14.12.201040 Изтегли