НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.)

Задачата на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006 – 2015 г.) е да формулира националните цели за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка, както и да
очертае основните мерки за тяхното постигане.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.2010275 Изтегли