НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за учене през целия живот за периода 2008 – 2013 година

Стратегията за учене през целия живот дава препоръки за действията, които трябва да се предприемат от правителството във връзка с бъдещата подготовка на българските граждани за активно участие в една нова глобална икономика, изградена на основата на
знанието.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201093 Изтегли