ПРОГРАМА за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България (2009 – 2013 г.)

Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики е съобразена с приоритетите и подпомага постигането на целите, заложени в плана за изпълнение на Програмната декларация на правителството за европейско развитие на България. Визията се изразява в изграждане на конкурентна европейска образователна и научноизследователска среда в България, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и професионално развитие.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.2010298 Изтегли