НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

Стратегията цели да подпомогне развитието на реформата в
професионалното образование и обучение, като създаде концептуални,
методологически и планови условия за нейното реализиране.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201035 Изтегли