Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г.

Приложение 2 от Решение на МС № 454 от 02.07.2010 г. – Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация 2010 – 2013 г.
Програмата за децентрализация на държавното управление за периода 2010-2013 г. е продължение на усилията на централната и местната власти да повишат ефективността на функциониране на институциите с цел предоставяне на по-адекватни на потребностите, повече и по-качествени услуги. Тя отразява заложените в Програмата на Правителството на европейското развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, увеличаване на собствените приходи на общините, подобряване на качеството на услугите и повишаване на стандарта на живот на гражданите.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201057 Изтегли