Актуализирана стратегия за децентрализация (2006 – 2015)

Приложение 1 от Решение на МС № 454 от 02.07.2010 г. – Актуализирана стратегия за децентрализация. Стратегията за децентрализация е важен документ за провеждане на националната политика за усъвършенстване на териториалното управление. Тя определя насоките за разпределение на правомощия и финансови ресурси между централното, регионалното, областното и общинското равнище на управление, целящи предоставяне на по-ефективни и качествени услуги.

Дата на добавяне Изтегляния
19.10.2010 29 Изтегли