Проект на НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за младежта 2010-2020

Националната стратегия за младежта (2010-2020) е насочена към постигане на целите и изпълнение на мерките за развитие на младите хора в рамките на Европейския съюз, чийто пълноправен член е Република България от 1 януари 2007 г. Националната стратегия за младежта (2010-2020) е съобразена с препоръките на Съвета на Европа, формулирани в Резолюция (2003) 7 на Комитета на Министрите за младежка политика, Препоръка 1585 (2002) на Парламентарната асамблея за младежки политики, Препоръка Rec(2006) 1 на Комитета на Министрите към държавите членки за ролята на националните младежки съвети в развитието на младежката политика, Препоръка 1437 (2000) на Парламентарната асамблея за неоформалното образование.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201065 Изтегли