НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в българските училища

Главна цел на стратегията e ефективно използване на
съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване
качеството на образованието, обогатяване на учебното съдържание и
въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в
учебния процес.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.2010104 Изтегли