НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания в системата на народната просвета

Националният план е документ, който отразява държавната
политика по отношение на децата със специални образователни
потребности и очертава пътя на промяната в областта на
образованието им с оглед интегрирането им в системата на
народната просвета. В него са формулирани ценности, принципи
и цели, мерки и отговорности за тяхното осъществяване,
сроковете и необходимите ресурси за постигането им.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.201096 Изтегли