СТРАТЕГИЯ за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Настоящата Стратегия е интегрална част от националния проект
за реформиране на образователната система и за осигуряване на
качествено образование на всички деца в Република България.

Дата на добавянеИзтегляния
19.10.2010106 Изтегли