ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

Този закон урежда държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план в системата на народната просвета. Държавното образователно изискване от своя страна определя условията и реда за завършване на една степен на образование и преминаване в следващата степен, както и характеристиките на общообразователния минимум и на учебния план.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201049 Изтегли