ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Този закон регулира обществените отношения, свързани с осигуряването на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности, със задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда и с осигуряването на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори. Законът също така регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.2010125 Изтегли