ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 на МС от 02.09.2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране

За защитено училище се определя държавно или общинско училище, което, ако бъде закрито, поне 10 ученици в задължителна училищна възраст ще пътуват на не по-малко от 20 километра по наличната пътна мрежа до най-близкото друго държавно или общинско училище.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201030 Изтегли