РЕШЕНИЕ № 793 от 12.12.2008 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените училища в Р България

С това решение се приема актуализиран Списък със защитените училища в Република България съгласно приложение. С него се отменя Решение № 574 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201018 Изтегли