НАРЕДБА № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност

С тази наредба се определя редът за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност. Извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност на учениците е доброволна и осигурява обучение, свързано с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, извън задължителните програми по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт“.

Дата на добавянеИзтегляния
24.09.201022 Изтегли