НАРЕДБА за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена

Наредбата се прилага за държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета. Държавното образователно изискване определя дейността по разработване и прилагане на стандарти за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена.

Дата на добавянеИзтегляния
24.09.201058 Изтегли