НАРЕДБА № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища

С тази наредба се определят условията и редът за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища по смисъла на чл. 11 от Закона за народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201019 Изтегли