НАРЕДБА № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование

С тази наредба се определят разпределението на учебното време по учебни предмети, класове, етапи и степени на образование за достигане на общообразователния минимум, както и продължителността на етапите за формите на обучение и за училищата.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201039 Изтегли