УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на образованието, младежта и науката

С правилника се определят функциите, структурата, числеността на персонала и организацията на работата на Министерството на образованието, младежта и науката и на неговите организационни структури и административни звена.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.201011 Изтегли