Списък на издателствата, които ще разпространяват учебниции учебни помагала за учениците от І – VІІ клас за учебната 2010/2011 година

ИНФОРМАЦИЯ за ИЗДАТЕЛСТВАТА, които ще разпространяват учебници и учебни помагала за 1.-7. клас за учебната 2010/2011 година.

Дата на добавянеИзтегляния
03.09.201016 Изтегли