ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекторати по образованието

С този правилник се определят устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекторати по образованието.

Дата на добавяне Изтегляния
08.09.2010 15 Изтегли