Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала

С тази наредба на министъра на образованието, младежта и науката се определят условията и редът за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за системата на народната просвета.

Дата на добавянеИзтегляния
02.09.201043 Изтегли