Постановление № 104 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала

С това постановление се приема Наредбата за учебниците и учебните помагала, с което те се осигуряват за безвъзмездно ползване, съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета

Дата на добавянеИзтегляния
02.09.201054 Изтегли