Критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети

Постановление на МС № 89 от 07.05.2008 г. за приемане на критерии и ред за оценяване на съответствието на въведените системи на делегирани бюджети и на допълнително изискване, на което да отговарят системите на делегираните бюджети

Дата на добавяне Изтегляния
29.08.2010 49 Изтегли