Раздел 3: Разработка на проект за информационна система и физическо реализиране с Access

Базата от данни представлява набор от данни, подредени по определени правила с цел правилно и надежно съхраняване, лесно, удобно и бързо манипулиране с тях: допълване, редактиране, актуализиране, сортиране, извличане, пресмятане и други. За да се създаде база от данни се преминава през процес на моделиране на данни, който осигурява подредбата на данни според определени правила, които са създадени с цел правилно съхраняване и удобно и бързо манипилиране с тях.

Дата на добавянеИзтегляния
26.08.20101005 Изтегли