ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена и Правила за промени в разпределението на средствата при изменение на компонентите на формулата за 2010 г.

ФОРМУЛИ за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2010 г. между училищата и обслужващите звена, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието, младежта и науката и Правила за промени в разпределението на средствата между училищата и обслужващите звена при изменение на компонентите на формулата за 2010 г.

Дата на добавянеИзтегляния
29.08.201069 Изтегли