НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

С Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите се определя държавният образователен стандарт за управление на качеството в институциите. Той включва същност, принципи и цели; рамкови изисквания, както и органи за управление на качеството в институциите. Този държавен образователен стандарт се прилага за детските градини и училищата от системата на предучилищното и училищното образование.

Дата на добавянеИзтегляния
12.02.201774 Изтегли