НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата

С Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата се определя държавният образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. С него от своя страна се определят същността, целите и организацията на инспектирането на детските градини и училищата. Предмет на инспектирането са всички дейности, осъществявани от детската градина или училището, и постигнатите резултати, а обект са всички области от дейността им.

Дата на добавянеИзтегляния
12.02.201771 Изтегли