РЕШЕНИЕ № 999 на МС от 18.11.2016 г. за приемане на Списък със защитените училища в Република България

С Решение № 999 от 18.11.2016 г. се приема Списъка със защитените училища в Република България за учебната 2016/2017 г. Той се приема на основание чл. 54, ал. 4 и § 30 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201615 Изтегли