НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация

Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ е приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 07.11.2016 г, обнародвана е в ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г. и влиза в сила от учебната 2017/2018 г. С наредбата се определят държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Дата на добавянеИзтегляния
26.12.201648 Изтегли