НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

С Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование се определя държавният образователен стандарт за предучилищното образование, както и организацията на дейностите в предучилищното образование и изискванията към прилагането на програмна система, а също така и механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищното образование.

Дата на добавянеИзтегляния
06.07.2016131 Изтегли