ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г.

По тези правила се определят работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2015 г. Те са утвърдени със заповед № РД09-439 от 07.04.2015 г. В тях е определена основната работна заплата, допълнителните и други трудови възнаграждения на директорите. В приложение са дадени размерите на основните месечни работни заплати според броя на учениците и вида на училището.

Дата на добавянеИзтегляния
07.10.201520 Изтегли