ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ за учебната 2011/2012 година за приемане на ученици в държавните и общинските професионални училища

Държавният план-прием за учебната 2011/2012 г. в държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и в паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища се утвърждава ежегодно със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Дата на добавянеИзтегляния
12.04.2011246 Изтегли

Leave a Comment