Допълнителни проекти

Някои ученици могат да завършат курса по-рано. Този документ съдържа 5
допълнителни проекта, които могат да се напишат като се използват научените по
време на курса техники. За всеки проект съществуват варианти за ученика и
учителя.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.2011494 Изтегли