Папки

Светът на програмирането – Урок 8: Киев, Украйна

Булева логика; Булеви оператори; Оператори за сравнение; Условен код; Операторът If ... Then; Повече от един оператор If; Повече от един оператор за сравнение; Булеви оператори в кода.

Дата на добавянеИзтегляния
08.09.2011267 Изтегли