Актуализирана НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Тази наредба е актуализирана от 10.05.2011 г. и е издадена от министъра на здравеопазването. С нея се определят устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. Разписани са подробно правните положения относно устройството на детските ясли,дейността на детските ясли, условията за прием на децата от детската ясла, здравните изисквания към детските ясли. В отделни раздели са разписани изискванията към устройството и дейността на детските кухни, както и здравните изисквания към детските кухни.

Дата на добавянеИзтегляния
24.08.2011132 Изтегли

Leave a Comment