ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ към 1 януари 2011 г.

Информацията за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, съгласно информационната система „Админ М“ към 1 януари 2011 г. е в изпълнение на разпоредбите на § 53, ал. 12, т. 1 от ПЗР на ЗДБ за 2011 г. Тя е структурирана по отделните министерства и е раздерена на дейности, видове училища, както и форми на обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
05.02.2011288 Изтегли