ИНФОРМАЦИЯ за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по Закона за държавния бюджет за 2011 г.

Информацията за броя на децата и учениците, финансирани от министерства, по които са разчетени средствата за образование по ЗДБ за 2011 г. е съгласно § 53, ал. 12, т. 2 от ПЗР на ЗДБ за 2011 г. Тя е систематизирана по министерства и е разделена по дейности, видове училища, както и форми на обучение.

Дата на добавянеИзтегляния
05.02.201169 Изтегли