ПРАВИЛА за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г.

Това са правила, по които се определят работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващите звена за 2011 г. Те са утвърдени със заповед № РД09-6/52 от 12.05.2011 г. В тях е определена основната работна заплата, допълнителните и други трудови възнаграждения на директорите, както и правилата за изменение на основната заплата и допълнителните трудови възнаграждения. В приложение са дадени размерите на основните месечни работни заплати според броя на учениците и вида на училището.

Дата на добавянеИзтегляния
17.08.2011350 Изтегли

Leave a Comment