Учебна програма по майчин Турски език – ЗИП за І клас

Учебната програма по майчин Турски език започва с общо представяне, определят се целите и са разписани очакваните резултати от прилагането на програмата, а също и методическите указания за прилагане на програмата.

Дата на добавяне Изтегляния
20.11.2010 23 Изтегли