ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 на МС от 06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища

За средищно училище се определя държавно или общинско училище, което се намира в най-близкото населено място на територията на общината, където се обучават най-малко 10 ученици до 16-годишна възраст от населените места, в които няма съответно училище.

Дата на добавянеИзтегляния
11.10.201063 Изтегли