НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво

С наредбата се определят условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво. Националният център “Европейски младежки програми и инициативи” разработва, изпълнява, координира, и подпомага програми за младежки дейности.

Дата на добавяне Изтегляния
27.09.2010 26 Изтегли