НАРЕДБА за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво

С наредбата се определят условията и редът за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво. Националният център „Европейски младежки програми и инициативи“ разработва, изпълнява, координира, и подпомага програми за младежки дейности.

Дата на добавянеИзтегляния
27.09.201028 Изтегли